2007, volumul 80, nr. 1

Afișare # 
Pagenumber Titlu Autor
8 Asigurarea calităţii în publicarea ştiinţifică Lőrinczi Zoltán
12 Incidenţa efectelor secundare dermatologice în cursul terapiei combinate cu peginterferon şi ribavirină a bolnavilor de hepatită cronică C Martyin Tibor, Lakatos Piroska, Bányai Tivadar
15 Studiul bolilor asociate şi a complicaţiilor la pacienţi diabetici Nemes-Nagy Enikő, Ferenczi Attila oh, Kósa Beáta oh, Szőcs-Molnár Terézia, Dunca Iulia, Balogh-Sămărghiţan Victor, Pap Zoltán, Máthé János, Hobai Ştefan
17 Tratamentul chirurgical al limfomelor gastrice în cazuistica Clinicii Chirurgie II Bara Tivadar, György-Fazakas István, ifj. Bara Tivadar, Tikosi István, Török Barna, Princz Ramóna Erika
20 Chist renal bilateral – Prezentare de caz Daróczi János
23 Experienţa noastră în tratamentul incontinenţei urinare de stress : IVS sau TOT? Szabó József, Csongvay Zsolt, Nagy Botond
25 Asocierea între sexul fetal şi unele aspecte patologice legate de sarcină si naştere Turós János, Szabó Béla, Kiss Szilárd
28 Experienţa din Ungaria referitor la screeningul prin analiza biochimică în sindromul Down Bakos Magdolna, Rákos Márta, Veszprémi Béla, Tihanyi Mariann, Tankó András, Bakos László, Andréka Bertalan, Benedek Klára, Rétfalfi Teofil, Schuman Ádám
32 Bacterii implicate în infecţii sistemice la pacienţi leucemici Tóth Eszter, Hajdú Edit, Piukovics Klára, Borbényi Zita, Nagy Erzsébet
35 Diagnosticul bacteriologic al infecţiilor sistemice asociate cu cateter Hajdú Edit, Lázár Andrea, Molnár Anna, Pető Zoltán, Hortobágyi Annamária, Nagy Erzsébet