Separarea enantiomerilor unor derivaţi din clasa beta-blocantelor prin cromatografie chirală folosind fază staţionară chirală cu teicoplanină

Scris de Gagyi László, Gyéresi Árpád, Gergely András

În tratamentul bolilor cardiovasculare sunt utilizate circa 50 de blocante β- adrenergice (β-blocante), în majoritate derivaţi de ariloxi-propanolamină, cu un atom de carbon ca centru de chiralitate. De obicei enantiomerii S(-) sunt mai activi. Din acest motiv câţiva compuşi (ex. timolol) se folosesc sub formă de un enantiomer pur. Farmacopeea Europeană [15] prevede o metodă CLIP, folosind fază staţionară chirală, pentru determinarea purităţii enantiomerice a timololului. În literatura de specialitate sunt descrise numeroase metode cromatografice chirale aplicabile pentru determinarea purităţii optice a substanţelor medicamentoase. Am cercetat 16 compuşi din grupa β-blocantelor. Pentru separarea enantiomerilor acestor compuşi am folosit metoda cromatografiei de lichide sub presiune, folosind fază staţionară chirală (Chirobiotic T, 50 x 4,6 mm, 5 μm, conţinând teicoplanină). În cazul a celor 15 compuşi am observat interacţiune stereoselectivă. Am obţinut separarea enantiomerilor la linia de bază la 6 compuşi.


Tipărire   Email