Referenți

Scris de

Procesul de recenzie este un element cheie în asigurarea calităţii ştiinţifice a articolelor publicate. Referenţii ştiinţifici sunt rugaţi să analizeze corectitudinea metodologiei aplicate şi relaţia clară dintre rezultate şi concluzii. Figurile şi tabelele să nu repete datele prezentate în text, trebuie să aibă titlu propriu şi explicaţii. Tipul graficelor să fie corespunzător datelor prezentate. Bibliografia trebuie să conţină cele mai importante articole din domeniu, să nu conţină amănunte inutile, dar totodată să nu prezinte lipsuri. Termenii medicali trebuie să fie folosiţi conform ortografiei limbii de publicaţie şi trebuie să fie folosiţi consecvent, în aceeaşi formă în tot articolul.

Fiecare articol este evaluat de doi referenți.

Dacă manuscrisul conţine elemente care nu fac parte din domeniul de expertiză a referentului, acesta este rugat să semnaleze acest lucru redacţiei. În acest caz un referent suplimentar va fi desemnat.

Referenţii sunt rugaţi să formuleze observaţiile în aşa manieră încât să dea indicaţii clare autorilor pentru efectuarea modificărilor necesare.

Dacă referentul solicită trenscrierea manuscrisului, acesta va fi reanalizat de acelaşi referent. Dacă manuscrisul necesită transcriere sau este respins, referentul este rugat să dea o motivaţie clară şi detaliată a deciziei sale.

Comunicarea intre redactie si referenti se face prin platforma Editorial Manager.

 

Tipărire   Email