Prezentare

Scris de

Revista Orvostudományi Értesítő (Buletin de Ştiinţe Medicale) a fost fondată în 1876 de dr. Hőgyes Endre. În primele 63 de volume, apărute până la 1948, au fost publicate pe 14772 pagini 1638 de articole din domeniul medical. După o pauză silită, din 1990 revista apare din nou anual (continuând cu volumul 64), iar din 2002 sunt publicate 4 numere pe an. Organizaţia emitentă este Secţia de Ştiinţe Medicale şi Farmaceutice a Societăţii Muzeului Ardelean. Ritmicitatea declarată a fost respectată fără excepţie în fiecare an. Revista este acreditată de CNCSIS din anul 2003.

Tematica revistei acoperă toate domeniile medicale (medicină, paraclinice şi laborator, chirurgie, stomatologie şi farmacie). Sunt publicate articole originale cu rezultate ale cercetării ştiinţifice şi referate scrise de autori invitaţi de colegiul de redacţie. În revistă este asigurat spaţiu limitat şi pentru publicarea lucrărilor premiate la sesiunea ştiintifică a studenţilor de medicină. Condiţia exclusivă a publicării este întrunirea standardelor ridicate de calitate. Colegiul de redacţie se compune din profesorii Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tg. Mureş, iar începând cu anul 2007 a fost lărgit cu profesori distinşi din străinătate. Toate articolele sunt recenzate riguros de experţi aleşi şi invitaţi de colegiul de redacţie. Majoritatea recenzorilor sunt cadre didactice la UMF Tg. Mureş. În 2007 s-a modernizat structura revistei, s-a trecut la formatul A4 pe două coloane, iar din 2008 cuveintele cheie în limba română şi engleză au devenit obligatorii.

Revista prezintă nu numai cele mai noi rezultate ale medicilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice din România dar are şi un număr ridicat de autori din străinătate (85 articole în perioada 2005/3-2008/2). Articolele sunt publicate în limba maghiară, iar cuprinsul, rezumatele şi cuvintele cheie în limba română şi engleză asigură accesibilitatea informaţiilor esenţiale la toată comunitatea ştiinţifică din România şi străinătate. Difuzarea revistei în străinătate este în creştere, astfel revista are un impact din ce în ce mai mare şi asupra comunităţii internaţionale. Pagina de internet asigură accesul la toate rezumatele din ultimii 6 ani şi începând cu 2007 şi la articolele in extenso (pdf).


Tipărire   Email