Separarea 1,4-benzodiazepinelor prin electroforeză capilară micelară cu ajutorul ciclodextrinelor

Scris de Hancu Gabriel, Gyéresi Árpád, Gáspár Attila

Scopul lucrării a fost elaborarea unei metode de electroforeză capilară pentru separarea derivaţilor de 1,4-benzodiazepină (1,4-BZD) BZD sunt substanţe hidrofobe, neutre din punct de vedere electroforetic, la care cea mai eficientă metodă de separare electroforetică s-a dovedit a fi electroforeza capilară micelară (ECM). Utilizând o soluţie tampon formată din tetraborat de sodiu 25mM, dodecilsulfat de sodiu 50mM şi 7,5% β-ciclodextrină (β-CD), am reuşit separarea a 8 dintre cei mai utilizaţi derivaţi de BZD. Pe lângă separare, am urmărit de asemenea optimizarea condiţiilor analitice şi validarea metodei. Astfel, am studiat influenţa concentraţiei de tetraborat de sodiu, dodecilsulfat de sodiu, β-CD şi a pH-ul soluţiei tampon asupra determinării. Utilizând aceeaşi metodă, dar cu adaos de hidroxi-propil-β-CD, în cazul oxazepamului, am reuşit separarea chirală a enantiomerilor.


Tipărire   Email