Asigurarea calităţii în publicarea ştiinţifică

Scris de Lőrinczi Zoltán

Articolul tratează importanţa managementului calităţii în publicaţiile ştiinţifice. Scopurile şi mijloacele sunt identice pentru toate felurile de publicaţii: scrise, orale sau pictoriale. Nivelurile controlului calităţii sunt definite ca autorul, redactorul (lectorul ştiinţific) şi cititorul. Metoda ce duce la asigurarea calităţii este critica. Criteriile generale cărora toate publicaţiile ştiinţifice trebuie să se conformeze, sunt originalitatea, informativitatea, intresul public şi noutatea.


Tipărire   Email