Tratamentul chirurgical al limfomelor gastrice în cazuistica Clinicii Chirurgie II

Scris de Bara Tivadar, György-Fazakas István, ifj. Bara Tivadar, Tikosi István, Török Barna, Princz Ramóna Erika

Dintre tumorile maligne ale stomacului, 1-7 % sunt limfoame gastrice. În ultimii ani s-au produs modificări importante în tratamentul limfoamelor gastice, s-a micşorat indicaţia chirurgicală în favoarea chimio-radioterapiei. În perioada 2001-2005 la Clinica Chirurgie II, au fost operate 202 cazuri cu diagnosticul tumoră gastrică, dintre care 148 (73,26 %) cazuri au fost operabile. În lotul de bolnavi cu tumoră gastrică operabilă în 4 (2,70%) cazuri, examenul histopatologic postoperator a confirmat diagnosticul limfom gastric. La cele 4 cazuri cu limfom gastric preoperator, examenul endoscopic descrie tumora gastrică, dar complicaţiile (sângerare, stenoza) ne a obligat la efectuarea operaţiei. La 2 bolnavi, am efectuat rezecţie gastrică ⅔ cu limfadenectomie D2, iar la 2 cazuri gastrectomie totală. Postoperator nu am înregistrat complicaţii. Concluzii: în tratamentul limfoamelor gastrice, locul primordial îl ocupă chimio- şi radioterapia, dar în cazul complicaţiilor este indicat tratamentul chirurgical; diagnosticul histopatologic în cazuistica noastră, a fost confirmat postoperator.


Tipărire   Email