Inducerea producerii de IL-8 şi replicarea virusului citomegalic uman în celulele epiteliale

Scris de Kovács Ida Jusztina, Hegedűs Katalin, Pál Attila, Pusztai Rozália

Celula epitelială este ţinta in vivo a infecţiei cu virusul citomegalic uman (HCMV). Conform studiilor noastre anterioare, numărul celulelor ce exprimă genele foarte timpurii ale virusului în culturi celulare de sincitiotrofoblaşti (ST) infectaţi cu HCMV depinde de cantitatea de IL-8 formată. Ştiind, că IL-8 intensifică replicarea virală în numeroase tipuri de celule, este probabilă existenţa unei corelaţii între capacitatea inducerii producerii de IL-8 şi replicarea virală în culturi ST, eventual şi în alte celule epiteliale. Pentru a verifica această ipoteză, am examinat capacitatea inducerii producerii de IL-8 de către izolate HCMV şi replicarea virală într-o altă celulă epitelială, în celula A549. Am determinat relaţia dintre cantitatea de citokine produsă, frecvenţa expresării genelor foarte timpurii şi încărcătura virală. S-a constatat, că izolatele HCMV au capacitate diferită în inducerea producerii de IL-8 în celulele epiteliale A549 şi că numărul celulelor care exprimă gene foarte timpurii şi încărcătura virală depind de cantitatea de IL-8 produsă. Se poate presupune că evoluţia infecţiei HCMV in vitro în celulele epiteliale este determinată primar de diferenţele în tropism ale tulpinilor virale, unul dintre factorii acestuia fiind capacitatea inducerii producerii de IL-8.


Tipărire   Email