Posibilităţi de modulare asupra eliberării de dopamină induse de eferentaţiile olivocochleare laterale la nivelul cochleei de cobai

Scris de Dóczi Keresztesi Zoltán, Lendvai Balázs, Brassai Attila

În studiul nostru am urmărit eliberarea dopaminei la nivelul cochleei de cobai, cu ajutorul unui cromatograf de mare precizie, folosind technica de superfuzie in-vitro, în camere de microperfuzie continuă. După prepararea cochleei (evidenţiindu-se organul Corti), ţesuturile au fost introduse în camera microvolumetrică, aplicându-se o perfuzie constantă cu soluţie apropiată perilimfei fiziologice, după care s-a măsurat eliberarea de dopamină sub acţiunea unor stimuli electrici sau chimici. În condiţii de ischemie şi de deprivare de glucoză, precum şi în caz de acidoză am constatat o creştere semnificativă a eliberării de dopamină. Acelaşi rezultat l-am obţinut şi sub acţiunea stimulului chimic, ceea ce dovedeşte funcţia neurotransmiţătoare a dopaminei între fascicolii olivocochleari laterali şi fibrele aferente de tip I. Totodată aduce dovezi semnificative funcţiei protectoare a dopaminei împotriva deteriorării nervilor acustici sub acţiunea traumei acustice, ischemiei şi acidozei.


Tipărire   Email