Cuantificarea manuală şi prin metode morfometrice digitale a celulelor tumorale care exprima p53 şi Ki67. Studiu comparativ

Scris de Mezei Tibor, Gurzu Simona, Horváth Emőke, Pávai Zoltán, Jung János

În prognosticul cancerului colorectal raportul celulelor p53 şi Ki67 pozitive joacă un rol important. În lucrarea noastră am numărat prin diferite metode morfometrice (manuală şi asistată de calculator) numărul celulelor p53 şi Ki67 pozitive, evidenţiate prin metode imunohistochimice. Conform rezultatelor obţinute, nu există diferenţe statistic semnificative între metoda manuală şi cea asistată de calculator. Am găsit diferenţe notabile în cazul imaginilor pregătite necorespunzător. În concluzie, putem afirma că metoda morfometrică digitală (asistată de calculator) poate fi folosită cu rezultate bune; rezultatele obţinute prin această metodă nu diferă semnificativ de rezultatele obţinute prin metoda manuală; pe de altă parte, prin folosirea metodei digitale, se obţine o importantă economie de timp.


Tipărire   Email