Operaţii de cataractă: rezultate şi complicaţii

Scris de Madaras Zoltán, Horváth Karin, Albert András

Scopul lucrării este de a realiza o evaluare a rezultatelor şi complicaţiilor a două metode de tratament chirurgical al cataractei. Material şi metodă: am analizat baza de date a Clinicii de Oftalmologie Tg-Mureş pe o perioadă de 2 ani, urmărind operaţiile de cataractă. Am comparat rezultatele obţinute prin două tehnici diferite: extracţia extracapsulară a cataractei respectiv extracţia prin facoemulsificare. Am analizat complicaţiile intraoperatorii, postoperatorii precoce şi tardive la cele două grupuri de pacienţi. Rezultatele ne arată că operaţia, utilizând tehnica facoemulsificării este mai sigură, recuperarea pacienţilor este mai rapidă, în ciuda faptului că, în perioada imediat postoperatorie, apare un edem cornean tranzitor. Concluzii: rezultatele obţinute prin facoemulsificare, respectiv numărul mic de complicaţii, ne îndeamnă la continuare şi confirmă tendinţele mondiale în domeniul chirurgiei cataractei.


Tipărire   Email