Teze de doctorat cu profil de chimie elaborate la Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş (2000-2013) II. Chimie fizică

Scris de Tőkés Béla, Gyéresi Árpád

Autorii trec în revistă analitic lucrările elaborate cu specificul de chimie fizică în cadrul Şcolii de Studii Doctorale a Universităţii de Medicină si Farmacie din Târgu Mureş. Sunt prezentate tradiţiile disciplinei în cercetarea stiintifică care au servit şi la baza tezelor de doctorat. În acest context au fost evidenţiate in special cercetările electrochimice, cu numeroase elemente de noutate. După anul 2000 până în prezent au fost susţinute și atestate 10 disertaţii şi sunt în curs de finalizare alte două. Chiar și cele trei teme abandonate pe parcurs au fost valorificate în cadrul disciplinei. Cercetările au îmbraţişat numeroase teme iniţiate în colaborare internaţională cu Centre of Drug Discovery from Florida, precum şi cu colectivele de cercetare de la universităţile membre ale retelei CEEPUS. Temele cele mai importante propuse pentru cercetare au cuprins domenii de evidentă actualitate, cum sunt electrochimia combinatorială, particularităţile radicalilor liberi (nitrone, oxidul de azot, ca surse si capcane), aspecte legate de caracterul soft, respectiv hard al unor compuşi din domeniul protecției mediului (analogi ai EDTA-ului, piretroizi), echilibre ale complecşilor de incluziune (în primul rând ai ciclodextrinelor), modelarea compuşilor și simularea interacţiunilor, toate acestea furnizând informaţii inestimabile privind caracterizarea sistemelor și transformărilor lor. Rezultatele cercetărilor doctoranzilor au servit la redactarea a peste 50 de lucrări publicate si 70 de comunicări prezentate la diverse congrese și conferinţe din ţară si străinătate.

 

Cuvinte cheie: doctorat, electrochimie, metode de separare, radicali liberi, modelare moleculară.


Tipărire   Email