Teze de doctorat cu profil de chimie elaborate la Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. I. Chimie farmaceutică

Scris de Gyéresi Árpád, Tőkés Béla

Organizarea studiilor doctorale în cadrul Facultăţii de Farmacie din Târgu-Mureş are o tradiţie respectabilă, începând cu anul 1953. Primele discipline au fost Farmacognozia și Istoria farmaciei, la care mai târziu s-au adăugat Tehnologia farmaceutică și Farmacologia. Disciplinele de chimie apar în acest domeniu din anul 2000, fiind vorbă de Chimia farmaceutică şi Chimia fizică. În prima parte a acestei sinteze sunt prezentate temele de cercetare abordate de doctoranzii la Chimie farmaceutică. Temele în cadrul specialităţii de Chimie farmaceutică - de interes teoretic şi practic - au imbinat experienţele Disciplinei în domeniul metodelor de separare introduse în ultimele decenii, ca cele cromatografice. După anul 2000, problema aderării la Uniunea Europeană a presupus şi preluarea obligatorie a prevederilor Farmacopeei Europene. În perioada 2000- 2013 s-au elaborat 11 teze de doctorat în cadrul Disciplnei de Chimie farmaceutică. Principalele teme au abordat separarea enantiomerilor la substanţele chirale, cercetarea stabilităţii farmaconilor cu metode performante, cercetarea interacţiunii farmaconi-substanţe auxiliare. S-a creat o adevărată şcoală în domeniul tehnicii de electroforeză capilară. Rezultatele lucrărilor realizate cu colaborări multiple, sprijinite şi de programul CEEPUS, au fost publicate în reviste de specialitate bine cotate, respectiv au fost prezentate la manifestările ştiinţifice din ţară şi peste hotare.

 

Cuvinte cheie: teze de doctorat, chimie farmaceutică


Tipărire   Email