Expresia co x-2, mmp-9 și vwf în diferite subtipuri histologice ale carcinomului endometrial: potențiali markeri cu valoare prognostică?

Scris de Gombási Krisztina, Chira Liliana, Horváth Emőke

Carcinomul endometrial se dezvoltă de obicei pe fond de hiperplazie sau atrofie endometrială, și subtipurile histologice astfel dezvoltate, împreună cu stadiul tumorii au valoare prognostică. Scopul studiului nostru este cercetarea unor biomarkeri implicați în carcinogeneză, care la nivelul țesutului tumoral favorizează creșterea, diseminarea și creșterea capacității de metastazare în oglinda posibilității aplicării unei terapii individualizate. Am examinat expresia biomarkerilor COX-2, MMP-9, vWF cu metoda imunohistochimică în 23 carcinoame de tip endometrioid cu diferite grade de diferenţiere, în 7 adenocarcinoame mucinoase, 7 adenocarcinoame seroase. Vizualizarea reacției am efectuat cu cromogenul DAB (diamino-benzidină). Rezultatele au fost evaluate de doi patologi, în mod independent, în scopul evaluării cantitative și calitative în funcție de localizarea reacțiilor. Rezultatele obținute au demonstrat corelarea directă a proteinei COX-2 cu gradul de diferenţiere a tumorii în carcinomul de tip endometrioid. Se exprimă intens şi difuz în adenocarcinomul de tip mucinos, iar expresia este focală şi puternică în subtipul seros. Expresia biomarkerului MMP-9 este identică în cele trei tipuri de adenocarcinoame, iar vWF ca marcaj endotelial scoate în evidență angiogeneza intensă în carcinomul de tip seros și mucinos, față de carcinomul endometrial de tip endometrioid, fără expresia acestei proteine la nivelul celulelor tumorale și celor stromale. Coexpresia COX-2 şi MMP-9 este un marker al invazivității, vWF este un factor care contribuie la mecanismul angiogenezei. În acest sens, inhibitorii Cox-2 ar contribui la creșterea eficacității chimioterapiei, împreună cu terapia antiangiogeneză în cadrul terapiei individualizate.

 

Cuvinte cheie: adenocarcinoame endometriale, factori de prognostic, MMP-9, COX-2, VWF


Tipărire   Email