Profilul de risc cardiovascular la pacienţii cu cardiopatie ischemică şi hipertensiune arterială

Scris de Bálint Szentendrey Dalma, Germán Salló Márta, Rajna Zsolt, Hubatsch Mihaela, Preg Zoltán, Farkas László Attila, Kikeli Pál István, Dósa Géza

Cardiopatia ischemică (CI) ocupă locul principal în morbiditatea şi mortalitatea generală, dar în timp ce în Europa de Vest tendinţa mortalităţii este în scădere, studiul WHO MONICA demonstrează o tendinţă crescătoare în România. Studiile EUROASPIRE demonstrează ineficienţa managementului factorilor de risc cardiovasculari în practica clinică. Scopul lucrării este de a evalua prevalenţa factorilor de risc în rândul pacienţilor hipertensivi şi cu CI, respectiv atingerea valorilor-ţintă din prevenţia secundară. Am evaluat datele anamnestice, obiective, de laborator (lipidogramă completă, glicemie, TTOG) şi paraclinice (ECG, monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale-ABPM) la 122 pacienţi aflaţi la prima prezentare la Clinica de Recuperare Cardiovasculară Târgu Mureş. S-au luat în considerare valorile-ţintă formulate de Societatea Europeană de Cardiologie în 2007. Datele statistice au fost prelucrate cu programul SPSS 17. Femeile au fost prezente în proporţie de 35% cu vârsta medie de 69,72 ani, semnificativ mai mare decât a bărbaţilor cu 66,24 ani. 72% din pacienţi au hipertensiune arterială grad II , doar 26,22% din pacienţi au atins valorile TA ţintă. 55,74% din femei şi 60% din bărbaţi au prezentat tulburări ale metabolismului glucidic. Doar 27% din pacienţi au greutate normală . Deşi 73% din pacienţi primesc statină, doar 32% din pacienţi au atins valoarea-ţintă a colesterolemiei. 95% din bolnavi au mai mult de 1 factor de risc, 83% au în afara HTA încă 2 factori de risc, 64% au sindrom metabolic. Studiul demonstrează atingerea deficitară a valorilor-ţintă ale prevenţiei secundare şi subliniază necesitatea orientării pacienţilor din grupele cu risc înalt către centre de recuperare.

 

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică


Tipărire   Email