Studiul rearanjamentului genelor lanţului greu al imunoglobulinelor în limfomul folicular

Scris de Mezei Tibor, Horváth Emőke, Tóth Erika, Csernák Erzsébet, Pap Zsuzsanna, Pávai Zoltán, Szentirmay Zoltán, Jung János

Diagnosticul de biologie moleculară din cadrul limfoamelor este reprezentat în primul rând de determinările clonalităţii respectiv al translocaţiilor cromozomiale non-randomice. Scopul studiului nostru a fost de a evalua utilitatea determinării clonalităţii limfoamelor foliculare din material arhivat în parafină. Studiul a cuprins 19 cazuri de limfom folicular din cazuistica Serviciului de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic de Urgenţă Târgu Mureş. Diagnosticul s-au formulat pe baza coloraţiilor uzuale, completate cu determinări de imunohistochimie. Determinările de biologie au fost reprezentate de metode PCR real time şi clasic. Primeri utilizaţi au fost aleşi conform indicaţiilor studiului BIOMED-2. În 3 cazuri ADN-ul obţinut era inadecvat pentru determinări, acestea incluzând 2 cazuri de limfom şi un limfonodul. 68,42% dintre cazuri (13 cazuri) s-au dovedit a fi monoclonale, 15,78% (2 cazuri) oligoclonale şi 5,26% (1 caz) policlonal. Determinările de biologie moleculară aduc dovezi suplimentare şi pot confirma sau infirma natura leziunilor în cazul unor leziuni asemănătoare limfoamele. În aceste cazuri, determinărea clonalităţii poate confirma diagnosticul prin evidenţierea originii monoclonale a celulelor tumorale.

 

Cuvinte cheie: limfomul folicular, determinarea clonalității, rearanjamentul genelor IgH, PCR


Tipărire   Email