Analiza fizico-chimică a interacţiunilor între ciclodextrine şi meloxicam

Scris de Fülöp Ibolya, Gyéresi Árpád, Ludányi Krisztina, Croitoru Mircea Dumitru

Meloxicamul este un reprezentant al grupei antiinflamatoarelor nesteroidiene; inhibă selectiv enzima ciclooxigenază-2. Substanţa are o grupare enolică cu caracter acid şi este practic insolubilă în apă. Scopul lucrării noastre este îmbunătăţirea hidrosolubilităţii meloxicamului cu ajutorul ciclodextrinelor, respectiv analiza fizico-chimică a produşilor cu caracter de complex, rezultaţi prin asocierea lor. Am preparat amestecuri mecanice în raporturi molare de 1:1 şi 1:2 cu conţinut de meloxicam şi β-ciclodextrină (β-CD), respectiv hidroxi-propil-β-ciclodextrină (HP-βCD). Am analizat produşii obţinuţi prin spectrofotometrie în ultraviolet, cromatografie pe strat subţire, respectiv calorimetrie de scanare diferenţială. Pe baza izotermelor de solubilitate putem constata o creştere a solubilităţii meloxicamului în prezenţa ciclodextrinelor studiate. Rezultatele obţinute, în urma analizelor, demonstrează formarea unor complecşi de incluziune.

 

Cuvinte cheie: meloxicam, ciclodextrine, complex de incluziune


Tipărire   Email