Importanţa diagnostică şi prognostică a oncogenelor, antioncogenelor şi markerilor tumorali participanţi în cancerogeneza tiroidiană

Scris de Szántó Zsuzsanna, Kun Imre Zoltán

Cercetările realizate după accidentul de la Cernobâl au clarifi cat trăsăturile carcinomului tiroidian indus de radiaţii ionizante, şi au determinat spectrul onco-/antioncogenic caracteristic, prin care putem diferenţia carcinomul indus de radiaţii de formele sporadice. Genele participante în patogeneza cancerului tiroidian (RET/PTC, RAS, BRAF, MET, TRK) au un rol determinant şi în carcinogeneza papilară. Multe studii au vizat analiza de Ki-67, p53, PCNA şi alţi markeri imunohistochimici în ţesutul malign tiroidian, însă valoarea prognostică a acestora încă nu este pe deplin elucidată. Mai nou, obiectivul multor cercetări constituie determinarea rolului diagnostic şi prognostic al markerilor imunohistochimici în puncţia-biopsie tiroidiană cu ac fi n. Lucrarea are scopul de a prezenta spectrul de onco-/antioncogene şi markerii tumorali participanţi în carcinogeneza tiroidiană, trecând în revistă valoarea diagnostică şi prognostică a acestora în oglinda datelor actuale de specialitate.

 

Cuvinte cheie: carcinom papilar tiroidian, carcinom folicular tiroidian, oncogene, antioncogene


Tipărire   Email