Studiul efectului aditiv al Olmesartanului cu vitaminele antioxidante în tratamentul hipertensiunii arteriale

Scris de Máthé Lehel, Serester Annamária, Máthé János

Patologia cardiovasculară este o cauza majoră de morbiditate şi mortalitate. Tratamentul hipertensiunii arteriale reduce incidenţa complicaţiilor secundare şi terţiare ale bolilor cardiovasculare. Scopul acestei lucrări a fost urmărirea interacţiunii dintre medicamentul antihipertensiv Olmesartan şi vitamine antioxidante. La 42 de pacienţi cu hipertensiune arterială stadiul I am evaluat concentraţia serică a vitaminelor E şi C, precum alţi factori de risc (CRP, malondialdehidă, microalbuminuria, HDL). Pacienţii au fost randomizaţi în 3 grupe şi trataţi cu Olmesartan 20 mg/die, vit. E 200 U.I./die + Vit. C 1000 mg/die sau cu combinaţia de Olmesartan + vit.E + vit. C. Rezultate: tratamentul cu blocanţi de receptori (Olmesartan), combinat cu vitamine antioxidante, s-a dovedit eficient în reducerea valorilor presiunii arteriale şi nivelelor serice ale factorilor de risc evaluate.


Tipărire   Email