Studiul cineticii de dezvoltare a drojdiei Saccharomyces Bayanus în prezenţa unor substanţe auxiliare farmaceutice

Scris de Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin, Gál Emese

Drojdiile transformă glucidele simple în alcool, care este una dintre sursele de energie cele mai nepoluante. Scopul lucrării este stabilirea unor condiţii de fermentare mai optime şi mai economice pentru obţinerea alcoolului etilic. Cercetările au fost efectuate cu o tulpină de drojdie selecţionată în mod special pentru fermentarea alcoolică, specie Saccharomyces Bayanus (tulpina Hefix 2000). S-au determinat factorii variabili în cursul fermentaţiei şi anume variaţia concentraţiei produsului respectiv variaţia numărului celulelor vii şi totale ale drojdiei inoculate şi randamentul procesului. Fermentaţia alcoolică a fost repetată în prezenţa a celor trei substanţe auxiliare farmaceutice: polivinilpirolidonă, Tween 80, şi alginat de sodiu. În concluzie rezultatele cele mai bune în ceea ce priveşte randamentul produsului şi cantitatea de biomasă obţinută, am obţinut în cazul utilizării povidonului, care este mai rar amintit în literatură de specialitate faţă alginat de sodiu des utilizat pentru imobilizare.


Tipărire   Email