Serviciul de farmacie clinică în Europa şi în Ungaria

Scris de Pintye János

Societatea Europeană a Farmaciştilor Clinicieni îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu societăţile naţionale de farmacie clinică. În anul 1972 reprezentaţi a 6 ţări au semnat primul regulament de înfiinţare a societăţii. În prezent 26 de ţări europene fac parte din societate. Societatea de Farmacie Clinică din Ungaria a fost primită ca membru în Societate în anul 1991. Activitatea Societăţii are ca scop a dezvolta respectiv a întări farmacia clinică în diferitele ţări europene. Forul cel mai important al societăţii este adunarea generală organizată anual, prin participarea reprezentanţilor din ţările membre. Societatea organizează anual un congres European cu temele cele mai importante ale farmaciei clinice. Societatea de Farmacie Clinică din Ungaria îşi desfăşoară activitatea pe baza legilor în vigoare din domeniul sănătăţii. Aprovizionarea cu medicamente se face direct de la fabrică, respectiv din sistemul de comercializare en-gros. Expedierea medicamentelor este orientată pe secţii, respectiv pe bolnavi. Utilizarea medicamentelor este urmărită prin sistem electronic. Există o bază de date tipărite şi electronice privind informaţiile legate de medicamente.


Tipărire   Email