Polimorfismul COMT - Val158Met (rs4680) și dependența la nicotină

Scris de Csép Katalin, Árgyó Nóra, Fejér Enikő, Bănescu Claudia, Todoran Butilă Anamaria

Prin eliberarea dopaminei fumatul produce dependență la nicotină. Toate genele ale căror produse intervin în metabolizarea dopaminei sunt candidate pentru dezvoltarea dependenței. rs4680 este un polimorfism funcțional al genei COMT (catechol- O-metil-transferază), care determină apariția a două alele cu produs genic diferit din punct de vedere funcțional: o enzimă cu activitate crescută Val158 (H-high, G1497) respectiv redusă Met158 (L-low, A1497). Deși rezultatelele sunt contradictorii, s-a presupus că purtătorii polimorfismului prezintă un risc crescut de a dezvolta dependență. Totodată există diferențe populaționale importante, iar pe baza literaturii de specialitate accesibilă la populația autohtonă nu au fost publicate studii în acest sens. În cadrul unui studiu caz-control am analizat polimorfismul rs4680 prin metoda PCR-RFLP utilizând Nla III în relație cu trăsăturile dependenței la nicotină estimată prin sistemele NDSS, HSI și FNDS adaptate pentru populația locală la 147 fumători și 109 nefumători. Deși riscul calculat pentru dezvoltarea fumatului apreciat prin OR (odds ratio) în cazul GG vs AA a fost de 1,91 (CI95%: 0,5-5,2, p>0,05), iar în cazul GG vs GA+AA de 1,51 (CI95%: 0,5-4,3, p>0,05), scorul global al dependenței la nicotine respectiv componentele dependenței apreciate prin NDSS - și anume impulsul și prioritatea – au prezentat diferențe semnificative din punct de vedere statistic în funcție de genotip (p=0,03). Pe baza acestor date se pare că rs4680 nu este un factor de risc important pentru dezvoltarea fumatului, însă influențează dependența la nicotină, iar studii sumplimentare ar putea avea implicații directe asupra intervențiilor personalizate eficiente.

 

Cuvinte cheie: dependență la nicotină, polimorfismul genei COMT


Tipărire   Email