Informaţii pentru pacienţi despre medicamentele cu eliberare numai pe bază de prescripţie medicală: noutăţi din domeniul dreptului comunitar

Scris de Földes Mária Éva

Comunicarea directă între industria farmaceutică şi public este o temă recurentă pe agenda Uniunii Europene. Spre deosebire de Statele Unite ale Americii, în ţările Uniunii Europene este interzisă publicitatea pentru medicamentele eliberate numai pe bază de prescripţie medicală. Statele Uniunii Europene interpretează însă în mod diferit diferenţa dintre publicitate şi informaţie fără caracter publicitar. Prin urmare, nivelul de acces la informaţie diferă, deşi accesul la informaţii fiabile, obiective, actualizate şi fără caracter publicitar este un drept de care pacienţii europeni are trebui să beneficieze în mod egal. Lucrarea abordează efortul recent al instituţiilor europene de a stabili un cadru comun care reglementează informaţiile oferite publicului larg despre medicamentele cu eliberare pe bază de prescripţie medicală. Studiul analizează obiectivele şi metodele propuse pentru a promova accesul în mod egal la informaţie, o atenţie deosebită acordată informaţiilor disponibile pe internet. Articolul trece în revistă argumentele pro şi contra utilizării internetului din perspectiva pacienţilor şi medicilor. În final, lucrarea ridică şi problema măsurii în care cadrul legislativ propus clarifică diferenţierea dintre publicitate şi informaţie şi sprijină cooperarea între pacienţi şi medici.

 

Cuvinte cheie: medicamente cu eliberare numai pe bază de prescripţie medicală, acces la informaţie pentru pacienţi, drept comunitar, cooperare pacient-medic


Tipărire   Email