Rezultatele şi nereuşitele programului naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei din România

Scris de Ábrám Zoltán, Tar Gyöngyi, Finta Hajnal

Faza de colectare a datelor programului naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei din România s-a desfăşurat între 1 iulie 2007 – 31 ianuarie 2009, după care programul a fost oprit. În această lucrare analizăm reuşitele şi nereuşitele evaluării şi prezentăm câteva date accesate. În concluzie considerăm că datorită greşelilor emise şi lipsei efectuării unor scopuri propuse, programul nu poate fi considerat un succes real. Propunem continuarea prelucrării datelor şi dezvoltarea unui plan naţional de sănătate.

 

Cuvinte cheie: programul naţional de evaluare a stării de sănătate, reuşite şi nereuşite, prelucrarea datelor


Tipărire   Email