Evaluarea modificărilor de permabilitate vasculară la nivel retinian şi renal în diabetul zaharat experimental folosind albumină marcată cu fluoresceină

Scris de Dóczi-Keresztesi Zoltán, Jung János, Ember István, Kiss István, Mezei Tibor

În studiul de faţă, am urmărit extravazarea albuminei la nivel retinian şi renal, comparând grupe de animale cu diabet zaharat şi non-diabetice (control). Diabetul zaharat a fost indus experimental cu o singură injecţie intraperitoneală de Alloxan, la şobolani tip Wistar. S-au prelevat probe de sânge din vena cozii animalelor, s-a determinat glicemia şi la valori peste 13.7 mmol/l, animalul a fost considerat diabetic. După 6 săptămâni de la inducerea diabetului, s-a injectat în vena cozii animalelor albumină serică bovină marcată cu fluoresceină (FITC-BSA), urmat de prelucrarea specială histopatologică a ţesutului retinian şi renal. Ţesuturile au fost examinate cu ajutorul unui microscop cu fluorescenţă. Extravazarea FITC-BSA a fost măsurată folosind un program pentru procesarea imaginilor la nivel retinian şi renal. Fluorescenţa ţesuturilor a fost comparată cu fluorescenţa serului, măsurată cu ajutorul unui spectofotometru. S-a comparat, de asemenea, fluorescenţa retinei şi a ţesutului renal. Valorile obţinute s-au prelucrat statistic. Rezultate: Am comparat pentru prima oară modificările de permeabilitate vasculară la nivel retinian şi renal în diabetul zaharat experimental. S-a constatat diferenţă semnificativă statistic între grupul de control şi cel diabetic. S-a constatat de asemenea corelaţie pozitivă, comparând fluorescenţa retinei şi a ţesutului renal. Fluorescenţa a putut fi măsurată separat pentru diferitele straturi ale retinei, în timp ce media s-a corelat cu fluorescenţa serului. Metoda ar putea fi folosită pentru testarea impactului unor medicamente asupra modificărilor de permeabilitate vasculară la nivel retinian şi renal.

 

Cuvinte cheie: diabet experimental, permeabilitate vasculară, FITC-BSA, Alloxan, retinopatie diabetică


Tipărire   Email