Problemele îngrijirii pacienţilor hipertensivi într-un ambulator de specialitate din Tîrgu Mureş

Scris de Preg Zoltán, Kikeli Pál István, Germán Salló Márta, László Mihály Imre, Hubatsch Mihaela, Borbély Mónika oh.

Scopul lucrării este analiza problemelor actuale ale managementului pacienţilor hipertensivi într-un ambulator de cardiologie preventivă din Târgu Mureş, ţinând cont de recomandările ghidului din 2007 al Societăţii Europene de Cardiologie. Material şi metodă: Am selectat toţi pacienţii hipertensivi consultaţi în perioada 2002 – 2010 în ambulatorul de cardiologie preventivă a SCM Procartdia din Târgu Mureş. În total am inclus 6591 pacienţi: 45,64% bărbaţi, vârsta medie 57,45 ani, respectiv 54,36% femei vârsta medie 61,28 ani. În timpul consultaţiei am pus accent pe educaţia pacientului privind autocontrolul valorilor tensionale, şi asupra consţientizării necesităţii schimbării stilului de viaţă. Medicii de familie au fost informaţi în scrisori medicale detaliate. Am analizat nivelul atingerii valorilor tensionale ţintă, respectiv a investigaţiilor efectuate pentru detectarea factorilor de risc şi a atingerilor de organ ţintă. Am utilizat sistemul informatic Medprax pentru înregistrarea datelor consultaţiei. Rezultate: Valorile ţintă ale tensiunii arteriale (sub 140/90 mmHg la pacienţi non diabetici 130/90 la pacienţii diabetici) s-au atins la 29,52%. Procentul pacienţilor trataţi la ţintă a crescut progresiv de la 15,25% în 2002 la 36,29% în 2010. Examinări pentru detectarea factorilor de risc asociaţi: colesterol total 66,26%, LDL 39,13%, HDL 41,78% trigliceride 64,3% Glicemie 65,62%. Pentru detectarea atingerii subclinice a organelor ţintă s-a efectuat: ECG 90,99%, creatininemie 38,01%, ecocardiografie 22,27%, indice gleznă-braţ 1,3%, fund de ochi 15,57%. Concluzii: Activitatea ambulatorului de cardiologie preventivă a asigurat o creştere anuală a nivelului de atingere a valorilor tensionale ţintă. Este necesară creşterea în continuare a nivelului de atingere a ţintelor terapeutice. Se recomandă utilizarea mai frecventă a unor investigaţii pentru detectarea atingerilor de organ ţintă.

 

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, valori ţintă, rata de control


Tipărire   Email