Scurt istoric – etică şi calitate în cercetarea clinică a medicamentelor

Scris de Bán Erika Gyöngyi, Máthé Lehel, Bartha Éva Katalin, Brezeanu Romeo, Brassai Attila

În secolul XVIII încă nu exista o diferenţiere concretă între cercetare, tratament şi medicină. Însă de atunci cunoştinţele referitoare la patologia, patofiziologia bolilor s-au lărgit, permiţând utilizarea unei farmacoterapii bazate pe evidenţe şi cunoştinţe. Ca un răspuns din partea industriei farmacetice s-a observat înmulţirea substanţelor active. Toate acestea au adus medicii în faţa unor decizii dificile: utilizarea noilor medicamente. Deoarece totdeauna va exista o persoană care va fi primul la care s-a administrat medicamentul cel nou. Problemele legate de etica medicinei reprezintă un subiect foarte vechi, şi totuşi legislaţia şi regulamentul etic al cercetării clinice datează numai din ultimile decenii ale secolului XX. Această lucrare încearcă să prezinte un scurt istoric al cercetării clinice cu referiri la dezvoltarea codexului etic şi al sistemului de asigurarea calităţii în acest domeniu.

 

Cuvinte cheie: medicină, etică, cercetare


Tipărire   Email