Determinarea coeficientului de fricţiune a diferitelor aliaje dentare, ca element de referinţă pentru uzura materialelor

Scris de Markovics Emese, Bocskay István

Aliajele metalice turnate sunt foarte des folosite în stomatologie, în domeniul protezărilor fixe. Proprietăţile lor fizice şi chimice determină comportamentul acestor materiale în mediul încojurător, în cazul nostru în cavitatea bucală. În studiul de faţă am încercat să examinăm diferenţele anumitor proprietăţi fizice: ca duritatea, coeficientul de fricţiune raportat la un aliaj standard, în funcţie de compoziţia materialului. Pentru aprecierea durităţii am folosit testul Vickers, iar în cazul raportărilor coeficienţilor de fricţiune, o metodă tehnică bazată pe un aparat Falex modificat. Rezultatele subliniează faptul, că diferenţele structurale ale materialelor analizate determină variaţii în proprietăţile studiate.

 

Cuvinte cheie: aliaje, protezare conjunctă, testul de duritate Vickers, coeficient de fricţiune


Tipărire   Email