Evaluarea efectelor ET-1 şi Bosentan asupra arterei mesenterice a şobolanilor normotenzivi (WKY) şi hipertenzivi (SHR)

Scris de Antal Mónika, Brassai Attila

Introducere: Datorită relatărilor actuale ştiinţifice endotelina este cel mai potent vasoconstrictor în organism, ea reprezintă coordonatorul universal al funcţiei celulare, având un rol important în procesul patologic al hipertrofiei, fibrozei, inflamaţiei. Pentru atenuarea difuncţiei endoteliale o posibilitate este blocada receptorilor endotelinici, prin Bosentan, un antagonist selectiv ET-A/ET-B.Obiective: Studiul asupra efectului contractil a ET-1, respectiv caracteristicile vasculare ale bosentanului asupra arterei mesenterice a şobolanilor normotenzivi (Wistar-Kyoto Rats), şi hipertenzivi (Spontaneusly Hypertensive Rats). Metode: După izolare, am secţionat artera, rezultându-se două preparate inelare (2-3mm) pe care le-am menţinut în viaţă cu soluţie fiziologică Krebs. Am asigurat o temperatură constantă, fiziologică de 37-38°C , respectiv oxigenare.După adăugare de PE am verificat viabilitatea ţesutului, prin administrarea Ach am efectuat distingerea celor două tipuri de ţesut: intactă cu enodoteliu, respectiv preparat extirpat-fără endoteliu. ET-1 am folosit in doză cumulativă în diferite concentraţii urmărind contracţiile produse, respectiv prin antagonizare cu bosentan am evaluat răspunsul relaxant al acestuia, reprezentând grafic curbele doză-efect. Rezultate: Datorită răspunsului contractil a ET-1, am constatat o contracţie a preparatului WKY significant mărită faţă de SHR, în schimb efectul relaxant a bosentan s-a semnalat a fi similară in ambele preparate. Concluzii: Faptul că nu s-a demonstrat o diferenţă significantă in ceea ce priveşte relaxarea a bosentan, reprezintă o posibilă ipoteză ca bosentan nu exercită un rol semnificativ în alterarea presiunii arteriale in SHR.

 

Cuvinte cheie: Bosentan, şobolani hipertensivi, arteră mesenterică, contractilitate, efect vasorelaxant


Tipărire   Email