Valorile hemoglobinei glicate la pacienţii cu diabet zaharat, în funcţie de vârstă, sex, mediu de provenienţă şi tipul bolii diabetice

Scris de Al-Aissa Zahra oh., Nemes-Nagy Enikő, Kirizs Róbert oh., Kósa Beáta oh., Jákó Zsuzsanna oh., Mareş-Ferencz Gizella, Dobreanu Minodora, Balogh-Sămărghiţan Victor

În tratarea diabetului zaharat, scopul primordial este menţinerea echilibrului metabolic glucidic la valori apropiate de cele normale, astfel asigurându- se prevenirea complicaţiilor. Hemoglobina glicată (HbA1c) este un parametru foarte important în urmărirea pacienţilor diabetici, valorea ei poate fi decisivă din punctul de vedere al terapiei. Scopul lucrării este urmărirea echilibrului metabolic glucidic la pacienţii cu diabet zaharat tip 1 si 2, categorizaţi în subgrupe, în funcţie de tipul diabetului, de vârstă, sex şi mediu de provenienţă. Categoriile cu echilibru metabolic mai precar formează adolescenţii cu diabet zaharat de tip 1 şi diabeticii de tip 2 din zonele rurale, în special cei care prezintă şi obezitate.


Tipărire   Email