Modalităţi de evaluare a stresului oxidativ la pacienţii diabetici

Scris de Jákó Zsuzsánna oh., Nemes-Nagy Enikő, Balogh-Sămărghiţan Victor, Crăciun Elena-Cristina, Kósa Beáta oh., Zöld Gizella oh., Czédula András oh., Szilveszter Mónika, Baki László-Béla oh., Szőcs Katalin, Sánta Dóra, Dobreanu Minodora

Stresul oxidativ joacă un rol important în dezvoltarea şi agravarea diabetului zaharat. Scopul lucrării este compararea a şase metode de evaluare a acestuia. Pentru dozarea malondialdehidei am folosit setul Bioxytech LPO 586, respectiv două metode bazate pe reacţia malondialdehidă - acid tiobarbituric. Absorbanţele au fost citite cu fotometrul Beckman DU-68. Am determinat activitatea superoxid dismutazei şi a glutation peroxidazei cu Cobas Mira Plus. Statusul antioxidant din piele s-a determinat cu scanerul biofotonic. Rezultate: Concentraţia malondialdehidei, determinată prin cele trei metode, a arătat o corelaţie bună, prezentând concentraţii mai mari la pacienţii diabetici, comparativ cu cei nediabetici. Enzimele antioxidante au avut valori fiziologice la majoritatea pacienţilor diabetici. Indicele carotenoizilor din piele a fost semnificativ mai scăzut la diabetici, faţă de subiecţii nediabetici de aceeaşi vârstă (p<0,05). Concluzii: Evaluarea lipidperoxidării este un indicator mai sigur al intensităţii stresului oxidativ, comparativ cu activitatea enzimatică. Indicele carotenoizilor din piele este o metodă modernă, neinvazivă în evaluarea antioxidanţilor protectori.

 

Cuvinte cheie: stres oxidativ, malondialdehidă, diabet zaharat


Tipărire   Email