Capecitabina în tratamentul cancerului mamar metastatic

Scris de Gaal Viola, Pelau Doris, Popa Carmen, Tibád Júlia Krisztina

Cancerul mamar metastatic actualmente este considerat incurabil. Monochimioterapia cu un citostatic eficient se foloseşte din ce în ce mai mult, pentru că este mai puţin toxică şi contribuie la menţinerea calităţii vieţii ale pacientelor. În acest studiu retrospectiv, am evaluat eficacitatea tratamentului cu Capecitabină [C] în Institutul nostru. Metode: un număr de 48 de paciente cu cancer mamar metastatic au fost evaluate pentru răspuns. Mediana vârstei a fost de 52,7 ani (33-76). S-au administrat în total 340 cicluri, mediana fiind de 7 cicluri (2-33). Doza administrată de C a fost în 82% din cazuri de 2500 mg/m2. Tratamentul cu C s-a administrat în liniile 2-5 de tratament. Rezultate: răspuns parţial s-a constatat la 12 paciente (25%), beneficiul clinic (număr răspunsuri + boală stabilizată) s-a constatat la 33 de paciente (68,75%) din totalul cazurilor. Mediana duratei observţiei a fost de 15 luni. Toxicitatea legată de tratament s-a manifestat predominant prin sindromul palmoplantar, diaree şi greţuri. N-au fost decese legate de tratament. Concluzie: C este eficientă în tratamentul paliativ al cancerului mamar metastatic şi după alte tratamente.

 

Cuvinte cheie: cancer mamar, metastază, chemoterapie, Capecitabina


Tipărire   Email