Terapia de conditionare zevalin-beam in transplantarea autologă periferică de celule stem hematopoetice a bolnavilor cu limfom folicular non-hodgkin

Scris de Kiss Attila, Reményi Gyula, Batár Péter, Rejtő László, Radványi Gáspár, Fodor Zoltán, Galuska László, Udvardy Miklós

Tratamentul cu ibritumomab tiuxetan semnat cu yttrium-90 (Zevalin) este terapia admisă a limfoamelor non-Hodgkin recăzute sau refractere la terapie. În noile comunicaţii întroducerea Zevalinei în terapia de condiţionare înainte de auto-SCT înseamnă un element nou. În acest studiu au introdus 10 bolnavi cu vîrsta medie de 46,5±9,8 ani, cu o perioadă de 3,7±1,3 ani începând de la stabilirea diagnosticului. La 2 bolnavi histologia a fost limfom folicular de gradul 3, la 3 bolnavi de gradul 2 şi la 5 bolnavi de gradul 1. Transplantarea fiecărui bolnav cu 10,7±0,5 zile după auto-SCT a fost reuşită. Cu 11,1±9,3 luni în urma transplantării şaizeci % a celor transplantaţi se află în remisiune completă. Cinci bolnavi sunt trataţi cu terapia de susţinere Mabthera. Dintre ei un bolnav este tratat cu CHOP şi unu cu DHAP, din cauza recăderii posttransplantării. Întroducerea Zevalinei este fără riscuri în terapia de condiţionare administrată înainte de auto-SCT, si inbunătăţeşte perspectivele de viaţă ale bolnavilor cu limfom folicular refracter.

 

Cuvinte cheie: Zevalin, transplantare autologă periferică, celule stem hematopoetice, limfom folicular non-Hodgkin


Tipărire   Email