Modelarea efectelor sinaptice din celulele mitrale din bulbul olfactiv

Scris de Szilágyi Tibor, Metz Júlia, Orbán-Kis Károly

În această lucrare prezentăm influenţa structurii tridimensionale ale dendritelor celulelor mitrale din bulbul olfactiv asupra modului de prelucrare a informaţiei în aceste celule. Au fost implementate modele multicompartimentale cu ajutorul programului de simulare Neuron. Modelul de celulă mitrală, publicat de Bhalla şi Bower în 1993, a fost completat cu sinapse excitatoare de tip AMPA şi NMDA în zona glomerulară a celulei şi sinapse inhibitoare de tip GABA-A pe dendritele secundare. Rezultatele au arătat că zona glomerulară a modelului are excitabilitate prea mare, generând potenţiale de acţiune cu durată şi amplitudine mare pe baza curentului de calciu. Creşterea densităţii canalelor de potasiu a redus excitabilitatea, dar potenţialul de acţiune glomerular totdeauna a precedat cel somatic. Potenţialul de acţiune din corpul celular a iniţiat potenţiale de acţiune regenerative în dendritele secundare, ceea ce sugerează posibilitatea inhibiţiei laterale prin intermediul celulelor granulare între glomeruli aflaţi la distanţă mare. Inhibiţia feed-back primită de la celulele granulare a putut împiedica propagarea excitaţiei în ramura respectivă, neafectând activitatea din celelalte dendrite secundare. În concluzie, există interacţiuni importante intre potenţialele excitatoare şi inhibitoare în dendritele modelate care nu pot fi reproduse în modele cu morfologie simplificată.


Tipărire   Email