Urmărirea eficacităţii şi tolerabilităţii terapiei cu Peginterferon alfa 2a şi Ribavirină la pacienţii cu hepatită cronică virală C

Scris de Török Imola, Băţaga Simona, Georgescu Dan, Bratu Ana, Farkas Szabolcs

Scopul studiului nostru a fost urmărirea ratei de răspuns virusologic precoce (RVP) şi răspunsului virusologic susţinut (RVS), cât şi apariţia efectelor secundare ale terapiei antivirale în hepatita cronică C. În studiu au fost incluşi 51 de pacienţi cu hepatită cronică virală C, sub tratament cu Peginterferon alfa 2a şi Ribavirină. S-a urmărit lunar hemograma, transaminazele, bilirubina, starea generală a pacientului, pentru aprecierea efectelor secundare ale terapiei. S-a efectuat controlul viremiei la 12 săptămâni de tratament (RVP) şi la 24 de săptămâni după terminarea terapiei (RVS). La 74,5% am găsit RVP şi la 39,2% RVS. Am găsit anemie severă la 1 pacient, neutropenie severă la 2 pacienţi şi trombocitopenie severă la 4 pacienţi. Dintre efectele secundare ale terapiei, s-a constatat mai frecvent artralgii, mialgii, febră, fatigabilitate, cefalee, scădere ponderală, tuse seacă, depresie, erupţii cutanate, căderea părului. După terapia cu Peginterferon alfa 2a şi Ribavirină, o treime a pacienţilor prezintă răspuns virusologic susţinut. Efectele secundare, privind starea generală a pacienţilor, sunt frecvente dar în majoritatea cazurilor tranzitorii, şi relativ bine tolerate de către pacienţii.


Tipărire   Email