Evaluarea pacienţilor cu risc suicidar din perspectiva suicidologiei discursive

Scris de Kovács Ágnes, Bogdán Noémi, Babos Hunor, Ládai Noémi, László József

Suicidul este un fenomen complex condiţionat bio-psiho-social. Aplicarea conceptelor suicidologiei discurzive, după opinia multor autori, fundamentează interpretarea suicidului, ele reprezentând nu numai o simplă metodă de cercetare. Prin prisma suicidologiei discurzive suicidul reprezintă un proces în care interferează imaginea despre sine şi lumea din jur cu mesajele transmise de cultură şi modelul cognitiv al desfăşurării acestuia. Studiul de faţă are ca scop evaluarea şi urmărirea pacienţilor cu intenţie suicidară sau cu tentativă autolitică de la Clinica de Psihiatrie II. Tg-Mureş utilizându-se analiza discursului suicidar. Au fost studiate structura simbolică a discursului, rata utilizării verbelor performative explicite, factorii emoţionali, negaţiile, frecvenţa folosirii expresiilor formale, urmărindu-se ajutarea pacientului în managerierea crizei.


Tipărire   Email