Medicamentele – poluanţi ai mediului înconjurător

Scris de Simon Brigitta, Gyéresi Árpád

Tot mai multe cercetări au ca obiect studiul potenţialului de contaminare al substanţelor medicamentoase ajunse în mediu. Deşi medicamentele sunt destinate legării de receptorii organismului uman pentru obţinerea efectului farmacologic dorit, ajunse în mediu, ele vin în contact şi cu organismele vegetale si animale. Concentraţiile realizate în mediu sunt foarte mici (de ordinul μg/l), dar ele apar în amestec, acţiunea lor farmaco-toxicologică se însumează şi în timp se concretizează prin efecte nedorite asupra mediului înconjurător. Transportul şi distribuţia lor este influenţată de proprietăţile lor fizico-chimice şi proprietatea de legare a mediului înconjurător. Cele mai frecvente surse de contaminare sunt organismul uman şi animal prin produşii de metabolizare, unităţile sanitare de prevenire şi tratament, industria farmaceutică şi zootehnia. Din grupa contaminanţilor de origine farmaceutică fac parte substanţele medicamentoase nemetabolizate, metaboliţii, formele conjugate, solvenţii folosiţi în industria farmaceutică, materiile prime şi produşii intermediari de sinteză.


Tipărire   Email