Cercetări nanotehnologice aplicate

Scris de Kata Mihály, Gyéresi Árpád

Începuturile cercetărilor nanotehnologice datează din anii 1960 respectiv 70, fiind fundamentate totodată cunoştinţele anterioare din acest domeniu. În prezent s-a conturat întregul sistem de cercetare şi astfel putem vorbi despre o ramură ştiinţifică nouă. Domeniul nano – cuprinde zona de mărime între 1-100 nm. Importanţa acestui domeniu ştiinţific rezidă în faptul că nanoparticulele au proprietăţi fizice şi chimice diferite. În lucrare sunt prezentate rezultatele colectivului de cercetare în domeniul nanotehnologiei aplicate în scop farmaceutic.


Tipărire   Email