Plantele medicinale şi indicaţiile lor terapeutice în volumul Pax Corporis

Scris de Péter H. Mária

Dintre manuscrisele şi lucrările tipărite pe teme medicale şi naturaliste din sec. XVI-XVIII, o importanţă deosebită revine volumului Pax Corporis, editat în limba maghiară de Pápai Páriz Ferenc (1649-1716), apărut la Cluj în l690. In acest volum, autorul recomandă 300 specii de plante medicinale, în scopul tratării şi vindecării unor boli, plante răspândite preponderent în Ardeal. Pe baza cunoştinţelor actuale, privind principiile active şi acţiunea farmacologică a plantelor menţionate, la o parte dintre ele recomandările terapeutice propuse de Pápai Páriz F. sunt valabile şi corespunzătoare şi astăzi, altele în schimb sunt utilizate doar în medicina empirică sau întrebuinţarea lor nu mai este recomandată. Scopul prezentei lucrări este de a compara indicaţiile aparţinând lui Pápai Páriz F. privind utilizarea plantelor medicinale, cu cele actuale, din zilele noastre. Plantele menţionate în volumul Pax Corporis le-am grupat în cinci categorii, în funcţie de motivarea utilizării sau nu, în zilele noastre.

 

Cuvinte cheie: Pápai Páriz Ferenc, Pax Corporis, plante medicinale


Tipărire   Email