Rolul ultrasonografiei splenice pentru stabilirea hipertensiunii portale din ciroza hepatică

Scris de Sârbu-Pop Silvia, Török Imola, Băţaga Simona, Macarie Melania, Pop Maria Madgalena

Scopul studiului nostru a fost evaluarea rolului ultrasonografiei splenice, ca metodă neinvazivă, pentru diagnosticul hipertensiunii portale la pacienţii cu ciroză hepatică. În studiu au fost incluşi 112 pacienţi diagnosticaţi cu ciroză hepatică şi varice esofagiene de diferite grade. S-a evaluat dimensiunea splinei, velocitatea portală medie şi s-a calculat indexul splenic. Toţi pacienţii au prezentat index splenic crescut(index mediu: 100,51 cm²) şi velocitate portală scăzută(viteza medie: 9,44 cm/sec). Rezultatele noastre arată o corelaţie negativă între velocitatea portală şi indexul splenic (r=-0,35). Datele sugerează faptul că, creşterea indexului splenic se asociază semnificativ statistic cu gradul varicelor esofagiene (p=0,0001) şi cu severitatea hipertensiunii portale (p=0,0001). La pacienţii cu ciroză hepatică indexul splenic se corelează cu severitatea hipertensiunii portale, respectiv cu gradul varicelor esofagiene. Calcularea indexului splenic poate reprezenta o metodă utilă pentru diagnosticul varicelor esofagiene de grad înalt.

 

Cuvinte cheie: ultrasonografie splenică, hipertensiune portală, ciroză hepatică


Tipărire   Email