Tratamentul chirurgical al litiazei wirsungiene în pancreatita cronică

Scris de Bara Tivadar, Bancu Serban, ifj. Bara Tivadar, Muresan Mircea, Bancu Ligia, Azamfirei Leonard, Podeanu Daniela

Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice a suferit schimbări importante datorită introducerii în practica medicală a noilor procedee de diagnostic. Locul rezecţiilor de pancreas este ocupat de operaţiile organoprotectoare şi de drenaj. În perioda 2005-2008, la clinica noastră, din 22 bolnavi cu pancreatită cronică, în 4 cazuri a fost confirmată litiaza wirsungiană. Un caz a prezentat, pe lângă dilatarea canalului Wirsung, şi chist pancreatic. Intraoperator, am practicat wirsungotomie longitudinală şi extragerea calculilor din canal. Drenajul sucului pancreatic a fost realizat prin wirsungo-gastrostomie, chisto-wiirsungo-gastrostomie şi wirsungo-jejunostomie longitudinală. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, făcând posibilă externarea bolnavilor în ziua a 8-a, postoperator. Bolnavii au prezentat remisia simptomatologiei şi creştere în greutate. Concluzii: În tratamentul litiazei wirsungiene sunt indicate operaţii de drenaj. Drenajul canalului Wirsung se poate efectua prin wirsungo-jejunostomie sau wirsungo-gastrostomie.

 

Cuvinte cheie: litiază wirsungiană, wirsungo-jejunostomie, wirsungo-gastrostomie


Tipărire   Email