Studiu comparativ despre efectele unor farmaconi asupra sistemului simpatic şi al sistemului renină-angiotenzină pe vasul deferent izolat de cobai

Scris de Kovács Emőke oh., Brassai Attila, Szabó József Andor, Dóczi K. Zoltán

Studiul nostru dovedeşte că contractilitatea vasului deferent creşte mai intens sub acţiunea angiotenzinei decât sub efectul adrenalinei, iar prazosina, un blocant selectiv al receptorilor α1-adrenergici, are efect relaxant mai eficient asupra vasului deferent izolat de cobai decât captoprilul, un IECA.


Tipărire   Email