ATP-ul de origine endoteliană ca modulator al eliberării noradrenalinei în artera pulmonară izolată de cobai

Scris de Brassai Attila, Bán Erika-Gyöngyi, Lendvai Balázs

Întroducere: Acţiunea vasoconstrictoare a noradrenalinei este influenţată de către mai mulţi factori neurohumorali, printre care probabil şi ATP-ul. Scopul acestor experimente era să detectăm un eventual efect neuromodulator al ATP-ului endotelial. Material şi metode: Am aplicat stimul eletric asupra arterei pulmonare izolate, după care am măsurat cantitatea de noradrenalină radioactivă eliberată. Diferenţa dintre cele patru grupe experimentale a constat în faptul că în două grupe am denudat endoteliul şi în două grupe am adăugat inhibitorul selectiv al receptorilor purinici, Reactiv Blue 2. Rezultate: În cazul celor patru grupe rezultatele obţinute s-au dovedit a fi asemănătoare, diferenţa dintre ele nu a fost statistic semnificativă. Concluzii: Ca urmare a rezultatelor se poate concluziona, că (în experimentele noastre) ATP-ul endotelial nu a prezentat efectul neuromodulator presupus.


Tipărire   Email