2014, 87. kötet, 1. szám

A biomechanika fontossága a bokasérülések kezelése során – irodalmi áttekintő és esetbemutató