Orvosok és gyógyszerészek sírkövei a Házsongárdi temetőben a 20. sz. első két évtizedéből

Írta: Gaal György

Nyomtatás